Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp để đảm bảo về chất lượng thiết bị an toàn giao thông. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy định về điều kiện và chất lượn của thiết bị an toàn giao thông. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, siết chặt quản lý kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện, kết nối các doanh nghiệp cung cấp và phân phối sản phẩm thiết bị an toàn giao thông nhằm giảm tránh tình trạng thiết trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ, từng bước giải quyết tình trạng mua bán thiết bị an toàn giao thông kém chất lượng.
 

Thiết bị an toàn giao thông

Bên cạnh đó tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm soát nguồn nhập thiết bị an toàn giao thông, trong đó tập trung chỉ đạo Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương và các địa phương bố trí đủ kinh phí cho việc mua thiết bị an toàn giao thông để phục vụ cho địa phương. Tăng cường bảo đảm điều kiện an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó chú trọng chỉ đạo rà soát lại toàn bộ hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; thay thế biển báo hạn chế tốc độ không còn phù hợp.
 

Xử lý nghiêm đối tượng chống đối, phá hoại thiết bị an toàn giao thông

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc kiên quyết chấm dứt tình trạng phá hoại thiết bị giao thông, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 
Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần lưu, ứng dụng công nghệ hiện đại để kiểm tra về chất lượng an toàn giao thông. 
Đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ hơn và sử dụng các trang thiết bị an toàn giao thông 1 cách tốt nhất 

Số đo chuẩn của cá loại thiết bị giao thông

Gắn trách nhiệm lãnh đạo nếu để xảy ra tai nạn 

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, nâng cấp, bảo trì lại hệ thống thiết bị an toàn giao thông như cột đèn, biển báo hiệu, ... 
Phân cấp quản lý và gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương khi để xảy ra tình trạng hư hỏng thiết bị an toàn giao thông, Gắn trách nhiệm lãnh đạo xã nếu để xảy ra tai nạn trên địa bàn quản lý do các điều kiện an toàn về thiết bị giao thông.
Nghiêm cấm tình trạng mua bán thiết bị an toàn giao thông kém chất lượng và không rõ nguồn gốc
 

Theo chinhphu.vn