Dây chắn cọc giao thông

Dây chắn cọc giao thông

-              Mã sản phẩm: E11A0134

-              Chất liệu: Nhựa, vải

-              Xuất xứ: Hàng nhập khẩu