Chổi lau sàn

Chổi lau sàn

Sản phẩm chổi lau sàn với thiết thế thân chổi lau sàn được sản xuất và thiết kế từ thép và có khớp tăng giảm độ dài giúp cho việc di chuyển nhẹ nhàng và dễ dàng.