Thanh chắn cọc giao thông

Thanh chắn cọc giao thông

-              Mã sản phẩm: E11A0201

-              Chất liệu: Ống ABS + Chất phản quang

-              Xuất xứ: Hàng nhập khẩu