Miếng dán phản quang cho cọc giao thông

Miếng dán phản quang cho cọc giao thông

-              Mã sản phẩm: E11A0135

-              Chất liệu: Phản quang

-              Xuất xứ: Hàng nhập khẩu