Khóa dừng xe chữ X

Khóa dừng xe chữ X

-          Mã gốc: PB-X

-          Kích thước đóng: 640x146x78mm

-          Kích thước mở:  640x146x400mm

-          Xuất xứ: Hàng nhập khẩu