Cục chèn bánh xe tiện ích

Cục chèn bánh xe tiện ích

-          Mã gốc: DH-PB-3

-          Chất liệu: Cao su đen và miếng dán phản quang

-          Kích thước: 2000mm x 150mm x 100mm

-          Trọng lượng: 17 kg 

-          Miếng dán màu vàng: 680mm x 40mm x 4Pieces

-          Xuất xứ: Hàng nhập khẩu