Cục chặn lùi sau xe bằng cao su

Cục chặn lùi sau xe bằng cao su

-          Mã gốc: DH-PB-2

-          Chất liệu: Cao su đen và miếng dán phản quang

-          Kích thước: 1830mm x 150mm x 100mm

-          Trọng lượng: 16 kg 

-          Miếng dán màu vàng: 200mm x 100mm x 8Pieces

-          Xuất xứ: Hàng nhập khẩu