Cục chặn bánh xe di động

Cục chặn bánh xe di động

-          Mã gốc: DH-PB-1

-          Chất liệu: Cao su cứng

-          Kích thước: 50cmx10cmx10,5cm 

-          Trọng lượng: 4,5 kg 

-          Xuất xứ: Hàng nhập khẩu