Biển báo giao thông hình tròn (các loại biển cấm)

Biển báo giao thông hình tròn (các loại biển cấm)

Loại : Biển tròn

Kích thước: Ø700 mm, dầy 2 mm

Bao gồm: giá đỡ, khung nhôm, ốp Alumex 2 mặt và dán giấy phản quang

Xuất xứ  Việt Nam

Bảo hành: 15 tháng