Bàn gắn pad phớt thay thế

Bàn gắn pad phớt thay thế

-  Inch :13” 17”  18”