Bình đựng hóa chất thay thế

Bình đựng hóa chất thay thế

Bình đựng hóa chất được thiết kế đạt tiêu chuẩn,

- Tránh hiện tượng ăn mòn bình đựng, có rất nhiều kiểu dáng,

- Phù hợp với tất cả các loại máy đánh sàn chuyên nghiệp.