Xe quét rác nhỏ

Xe quét rác nhỏ

Kích thước máy

Chiều dài        

1,520 mm

Chiều rộng

810 mm

Chiều cao

1,180 mm

Trong lượng (net)       

281 kg

Trọng lượng ( bao gồm cả ắc quy 220 Ah)     

503 kg