Máy đánh, chà sàn liên hợp Tennant

Máy đánh, chà sàn liên hợp Tennant

Thông số máy 

Chiều cao sp

50 in / 1,270 mm

 

 

Chiều dài sp

60 in / 1,520 mm

 

 

Chiều rộng sp (với nùi cao su)

33.25 in / 850 mm

 

39.25 in / 1,000 mm

Trọng lượng sp (gồm Ắc quy 235 Ah)

 

850 lb / 386 kg