Máy chà sàn liên hợp

Máy chà sàn liên hợp

Thông số kỹ thuật

T3e- 43cm

T3e-50cm

Thông số máy móc

 

 

Chiều dài sp

48 in / 1,220 mm

50.25 in / 1,280 mm

Chiều rộng sp  (thân)

18 in / 460 mm

18 in / 460 mm

Chiều cao sp

43 in / 1,090 mm

43 in / 1,090 mm

Trọng lượng sản phẩm có pin

315 lb / 143 kg

340 lb / 154 kg

Trọng lượng sp  không có pin

203 lb / 92 kg

205 lb / 93 kg