Máy đánh bóng sàn liên hợp

Máy đánh bóng sàn liên hợp

Thông số kỹ thuật

Đĩa

Hình trụ

Chiều cao

44 in / 1,120 mm

Trọng lượng  (gồm pin)

(24 in) 569 lb / 258 kg

(28 in) 593 lb / 269 kg

(32 in) 606 lb / 275 kg

(26 in) 606 lb / 275 kg

(32 in) 615 lb / 279 kg

Độ ồn*** (Tai người nghe)

67 dBA

68 dBA

Bảo hành

Theo quy định của chính hãng