Đoạn đầu cuối gờ giảm tốc.

Đoạn đầu cuối gờ giảm tốc.

- Chất liệu : cao su thường

- Không có mắt phản quang

- Có kèm đinh vít

- Thương hiệu: Paloca