Hóa chất giặt thảm giặt ghế nỉ Action 170 S

Hóa chất giặt thảm giặt ghế nỉ Action 170 S

Nhà sản xuất: Klenco (S) Pte Ltd

Xuất xứ: Singapore

Mã hàng: A - 05

Đóng gói: 05 Lít/Can