Gương cầu lồi ngoài trời 1000

Gương cầu lồi ngoài trời 1000

- Kích thước : Gương cầu lồi inox đường kính Ø1000

- Chất liệu : Gương cầu polyme không vỡ,nhẹ , dễ lắp đặt.